w

Etapy rozwoju umysłowego u malucha

ubranka dla niemowląt

W ciągu pierwszych kilku lat życia maluchy przechodzą przez trzy etapy rozwoju umysłowego: sensomotoryczny, przedoperacyjny i operacyjny. Każdy z etapów charakteryzuje się innymi zdolnościami i zachowaniami dziecka. Poznajmy bliżej każdy z tych etapów.

Etap sensomotoryczny (0-2 lata)

Etap sensomotoryczny trwa od narodzin aż do około 2 roku życia. W tym okresie dziecko rozwija podstawowe zdolności poznawcze, uczy się koordynować ruchy z percepcją sensoryczną i wykorzystuje zmysły do eksploracji świata. Dziecko w tym wieku orientuje się raczej na swoim ciele i najbliższym środowisku, jest zainteresowane głównie przedmiotami i zabawkami, które znajdują się w bezpośrednim pobliżu. Obejmowanie, badanie i rzucające przedmioty stanowią często zabawy, które pozytywnie wpływają na rozwój umysłowy dziecka.

Etap przedoperacyjny (2-7 lat)

Kolejnym etapem rozwoju umysłowego u dziecka jest etap przedoperacyjny, który trwa od około 2 do 7 roku życia. W tym okresie dziecko rozwija swój język oraz zdolność myślenia symbolicznego. W tym wieku dziecko potrafi już nazwać wiele przedmiotów, wyrażać swoje myśli i uczucia, chociaż słownictwo jest jeszcze dość różnorodne. Poznaje zasady logiki, ale jej stosowanie nie jest jeszcze do końca zrozumiałe dla dziecka. Dziecko w tym wieku jest często skłonne do myślenia egocentrycznego, czyli postrzegania siebie jako centrum świata. Zabawy ruchowe i kreatywne są wciąż istotne dla rozwoju dziecka.

Etap operacyjny (7-12 lat)

Ostatnim etapem rozwoju umysłowego dziecka jest etap operacyjny. Zapoczątkowany jest on w wieku około 7 lat i trwa aż do momentu osiągnięcia około 12 roku życia. Dziecko rozwija swoje zdolności logiczne oraz umiejętność abstrakcyjnego myślenia. W tym wieku dziecko jest już w stanie rozumieć koncepcję liczby i przestrzeni, a także zasady logiki. Dziecko zaczyna myśleć o sobie w relacjach z innymi ludźmi, a jego myślenie jest bardziej zindywidualizowane i niezależne od myślenia innych osób. W tym wieku bardzo ważne jest rozwijanie umiejętności w zakresie języka, matematyki i innych dziedzin nauki.

Podsumowanie

Etap sensomotoryczny, przedoperacyjny i operacyjny to trzy ważne etapy rozwoju umysłowego dziecka. Każdy z nich charakteryzuje się innymi zdolnościami i zachowaniami dziecka. W celu wsparcia dziecka w jego rozwoju warto zapewnić mu stymulujące zabawy i aktywności, jak również zapewnić mu odpowiednią opiekę i wsparcie w rozwijaniu jego zainteresowań.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

zabawki dla niemowląt

Pięć cech, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze śpioszków zimowych

położnictwo

Jakie są najczęstsze problemy w ciąży i jak sobie z nimi poradzić?